Επικοινωνήστε μαζί μας: 211/176-8201

Εγγύηση για τα προϊόντα μας

Εγγύηση των προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε υπηρεσίες εγγύησης συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα με πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια, τους όρους και τον τόπο των υπηρεσιών εγγύησης. Για την εξυπηρέτηση της εγγύησης, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την αρμόδια σέρβις, σημειώνονται στην κάρτα εγγύησης ή απευθύνονται σε εμάς για την πλήρη βοήθεια για τη συντήρηση του προϊόντος.

Νόμος για την προστασία των καταναλωτών

Άρνηση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το ΦΕΚΆ Νόμος 4224\2013 απο ΣΥΝΉΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ - κάθε καταναλωτής έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από το αγορασμένο στοιχείο εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευασία του προϊόντος και το ίδιο το προϊόν δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένο ή να έχει χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη.

Το κόστος μεταφοράς για την παράδοση και την επιστροφή των προϊόντων βαρύνουν τον χρήστη.

Copyright © 2016 Geneva.com.gr